Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetti Västra Nylands Dansinstitut

Languages Sök
Suomeksi In English

Välkommen till anmälningsdelen

Höstterminen startar fr.o.m 10.8.2020. Anmälan gäller för hela året (höst 2020 och vårtermin 2021). Om eleven har startat redan under hösten 2020, behöver inte anmäla på nytt. Grundläggande konstutbildning är en del av den allmän utbildning och  i  exceptionella situationer följer vi riktlinjerna från Ministeriet för utbildning och kultur och THL. Vid behov kan kontaktundervisning ersättas med distansinlärning.


1. Bekanta dig med Hurja Piruettis webbplats & schema (www.hurjapiruetti.com). Där hittar du detaljerade uppgifter om kurserna. På nätet kan du anmäla dig till alla kurser (som har lediga platser). Du kan anmäla dig till flera kurser på samma gång. Kontakta oss (lärarna eller info@hurjapiruetti.com) ifall du funderar på vilka lektioner som skulle vara bäst för just dig.

Anmälningssystemet räknar inte rabatter (syskon, familj, eller valfriaämnen) men rabatterna syns i den slutliga fakturan.

Person signum efterfrågas på registrerings sidan, vilken har samma nivå av SSL-skydd som tex banker använder. Säkerhetsprogrammet är SSL 3.0, RC4 och 128 bytes kryptering (=hög); RSA LO24 bytes omvandlare.

Programmet använder HTTPS-anslutning vilket ger skydd för tillträde av obehöriga eller spionage som i detta fall praktiskt taget är omöjligt. Förkortningen HTTPS står för Secure Hypertext Transfer Protocol.

Hurja Piruettis dataskyddsbeskrivning finns på hemsida http://www.hurjapiruetti.com/images/Hurjapiruettitietosuojas.pdf (för ett tillfälle endast på finska)

 

2. När du valt den eller de kurser du vill delta i, öppnas blanketten för personuppgifter. Fyll noggrant i samtliga punkter och skicka in anmälningen genom att klicka på rutan längst ned. Vi rekommenderar att du uppger ett mobiltelefonnummer. För fakturering behöver vi hela ditt personsignum samt hela din adress. Minderåriga bör också uppge vårdnadshavarens namn och adress för fakturering. Meddela oss fakturering@hurjapiruetti.com i början av terminen ifall du betalar hela kursen eller en del av den med motionssedlar (vuxna). Om du inte vill uppge ditt personsignum kan du anmäla dig till info@hurjapiruetti.com. Platserna fylls i anmälningsordning. Om du kommer på reservplats eller om kursen skulle inhiberas, kontaktar vi dig.

3. Du får en bekräftelse till din e-post på att din anmälning har tagits emot. Om kursen redan är fullbokad kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret. Med hjälp av det kan du senare kontrollera vilka kurser du har anmält dig till. Gå då tillbaka till föregående sida och skicka din anmälning på nytt. Om du har fått en reservplats till din kurs eller om kursen inhiberas, kontaktar vi dig.

4. Anmälan är i kraft hela läsåret (hösttermi&vårtermin). Fakturering sker 2 gånger per år (en gång på hösten och en gång på våren). Man kan ändra på sin anmälan endast då terminen byter. Mitt i terminen kan du endast återta anmälningar till barndans (4-6- åringar). Efter förfallodag skickar vi obetalda fakturor till Lowell Oy.

5. Eventuella förändringar bör göras senast 7 dagar före terminsstart hösttermin och SENAST DEN 1.12 för vårterminen. Höstterminens annuleringar bör göras via anmälningssystem och vårterminen bör göras till fakturering@hurjapiruetti.com. Om man anmält sig till lektionen men inte dyker upp, har dansskolan rätt att fakturera dig för den reserverade lektionen.

6. Frånvaro ersätts inte i pengar. Vid långvarig sjukdom (läkarintyg krävs) kan vi avtala om förändringar i betalningen från det datum rektorn har blivit kontaktad. Om du varit borta från din egen lektion kan du istället delta i en annan lektion av samma svårighetsgrad inom termin (höst- eller vår) efter frånvaron. Diskutera detta med din lärare. Då du går på en sådan lektion ska du alltid anmäla dig till läraren. Fakturan sänds till din hemadress.

7. Om du vill ändra betalningssätt, bör du i förväg meddela faktureringen (fakturering@hurjapiruetti.com ). Meddela om förändringen före periodstarten, på hösten senast 31.8 och på våren senast 31.1. Om dansinstitutet avbryter kursen, återbetalas avgiften till en del eller i sin helhet. Fakturan sänds till din hemadress. Rabatter syns inte i anmälningsblanketten. Syskonrabatt, pensionärsrabatt och familjen som bor i samma hushåll får 10€ rabatt från terminsavgifter. Kan inte kombineras med andra rabatter och räknas en gång per familjen.

Eleven kan inte delta i undervisningen om terminsavgiften är obetald efter förfallodagen eller specialarrangemangen inte har avtalats på förhand. Alla elevavgifter skall vara betalda före början av nästa termin.

1x30min vk / hösttermin 100€, 1x30min / vårtermin 110€

1x45min vk / hösttermin 110€, 1x45min / vårtermin 120€

1x60min vk / hösttermin 135€, 1x60min vk / vårtermin 145€

1x75min vk / hösttermin 170€, 1x75min vk / vårtermin 180€

1x90min vk / hösttermin 200, 1x90min vk / vårtermin 205€

3x60min vk / hösttermin 405€, 3x60min vk / vårtermin 435€

4x60min vk / hösttermin 472,50€ (4. timmen 50%), 4x60min / vårtermin 507,50€


8. Ifall någon annan än du själv betalar din kursavgift, bör ni uppge betalarens namn och kontaktuppgifter uppges redan vid anmälan.

9. Bildmaterial Hurja Piruetti behöver foton för pressmeddelanden, marknadsföring (broschyrer, affischer osv.) och andra publikationer. Ibland begär medierna också material för sina artiklar. Lagen om personuppgifter kräver ett tillstånd av de personer som blir fotograferade. Vårdnadshavaren ger tillståndet för minderåriga. Vi följer lagen samt etiska principer och förutsätter att medierna också ör det.

10. Eleverna sköter själva om sin olycksfallsförsäkring. Hurja Piruetti ansvarar inte för kläder eller dylikt som lämnats kvar efter lektionen. Kom ihåg att märka dina danstossor med namn. Tossor tappas bort hela tiden och de namnlösa paren hittar inte alltid tillbaka till sin riktiga ägare. Hittegods förvaras cirka 1-2 månader och efter det går det till återvinning.