null

Vapaa Tanssikoulu

Languages Search
Suomeksi På svenska

Kokeilukerta

Uusille oppilaille oppilaan ensimmäinen osallistumiskerta opetukseen on kokeilukertana ilmainen. Oppilaan jäädessä tunnille laskutetaan oppilasmaksu normaalisti.

Käyttämättä jääneen tunnin korvaaminen

Jos oppilas ei pääse tunnille, voi hän korvata käyttämättä jääneen tunnin osallistumalla vastaavan tasoiselle saman mittaiselle tai lyhyemmälle tunnille. Oikeus korvaamiseen on voimassa kuukauden ajan saman lukukauden kuluessa. Se ei siis siirry seuraavalle lukukaudelle.

Sopivan korvaavan tunnin löytymistä ei voida taata.

Neuvoa voi kysyä omalta opettajalta, ja korvaavan tunnin opettajaan on ehdottomasti oltava yhteydessä hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi sähköpostilla etunimi (at) vapaatanssikoulu.fi.

Laskutus

Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, ja se on maksettava eräpäivään mennessä. Poikkeuksellisesti erikseen pyydettäessä lasku voidaan lähettää myös postitse.

Edellä mainitusta poikkeavan laskutusaikataulun sopimiseksi ole yhteydessä info@vapaatanssikoulu.fi ennen laskun eräpäivää.

Maksun laiminlyöminen aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen aina siihen saakka, kunnes lasku on maksettu.

Lopettaminen

Katso myös Oppilaspaikan peruminen. Lopettaminen ja oppilaspaikan peruminen on aina ilmoitettava sähköpostilla info@vapaatanssikoulu.fi.

Etenkin vuoden vaihteessa lopettaminen on ehdottomasti ilmoittettava, koska kevään lukukausimaksut vanhoille oppilaille postitetaan automaattisesti. Lopettamisilmoituksen laiminlyönyt joutuu maksamaan jo lähetetystä laskusta ja sen perumisesta aiheutuvat käsittelykulut.

Lukuvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelman mukaan opetusvuoden pituus on 35 viikkoa sisältäen lukukausien esitykset. Syyslukukauden pituus on 17 viikkoa ja kevätlukukauden 18 viikkoa.

Oppilasmaksu

Oppilasmaksu on maksu oppilaspaikasta lukukaudeksi kerrallaan.

Emme valitettavasti voi ottaa vastaan Smartum- ym. seteleitä.

Oppilaspaikka

Oppilaspaikka tarkoittaa osallistumisoikeutta tanssitunnille. Syksyllä aloittaneilla oppilaspaikka on voimassa koko lukuvuoden.

Ilmoittautuminen ja oppilaspaikan vastaanottaminen

Ilmoittautumisen voi sähköpostitse peruuttaa 14 vrk ennen tuntien alkamista. Oppilaspaikka katsotaan vastaanotetuksi, kun tunnit ovat alkaneet. Uusi oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan toisen tunnin jälkeen.

Oppilaspaikan peruminen

Jos oppilas lopettaa kesken kauden, oppilaspaikan perumisesta on ilmoitettava välittömästi sähköpostilla osoitteeseen info@vapaatanssikoulu.fi. Opettajat eivät ota vastaan lopettamisilmoituksia.

Jos lopettaminen tapahtuu lukukauden yhdeksänteen opetuskertaan mennessä yhdeksäs opetuskerta mukaan lukien, peritään oppilaalta/asiakkaalta puolikas lukukausimaksu. Jos oppilas lopettaa yhdeksännen opetuskerran jälkeen, peritään täysi lukukausi maksu. Tästä voidaan poiketa vain erityisen painavasta syystä, esim. lääkärintodistus.

Opetuksen estyminen

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään tanssikoulusta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtuva vahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus, kulkutauti ym.) ja este jatkuu 15 vrk tai yli, tanssikoululla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena. Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti.

Jos yllä mainittu este kestää enintään 14 vrk, oppilas voi korvata pitämättä jääneet tunnit tanssikoulun muilla tunneilla.

Yllä mainittuna esteenä ei pidetä opettajan sairastumisen vuoksi peruutettuja tunteja, jotka korvataan sijaisjärjestelyin tai järjestämällä opinnot muuna aikana. Jos korvaavia tunteja ei voida järjestää, ne hyvitetään oppilasmaksuissa.

Vakuutus

Vapaa Tanssikoulu ei vakuuta oppilaita tapaturman varalta. Suosittelemme, että oppilaalla on tunnille tullessaan oma voimassa oleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus.